Verlof aanvraag

Verlof aanvragen 

Vanaf het moment dat een leerling 5 jaar wordt, is het leerplichtig. Dit betekent dat een leerling alleen met een gegronde reden mag verzuimen. Dit wordt ook wel geoorloofd verzuim genoemd. 
Voorbeelden hiervan zijn ziekte, huwelijk, uitvaart of bijzondere jubilea. 

 

Ziekteverlof 

Een zieke leerling kunt u op de lesdag voor 8.25 uur telefonisch afmelden via 0548-613976. Hierbij vermeldt u de naam van de leerling, de groep waarin de leerling zit en de reden van verlof. 
Wanneer een leerling langer dan een week aaneengesloten OF vaker dan 5x in het schooljaar ziek is, zal school contact met de ouders opnemen. Ook zijn wij vanaf dat moment verplicht te melden bij de jeugdarts van GGD Twente dat de leerling een week ziek is. 
De jeugdarts zal dan telefonisch contact opnemen om na te gaan wat de reden van het verzuim is en of de jeugdarts hierin iets kan betekenen. 
 

Huwelijk, uitvaart of bijzondere jubilea 

Het is mogelijk om voor een huwelijk, uitvaart of bijzondere jubilea verlof te krijgen.  
Hiervoor kunt u bij de directie van de school een verlofformulier opvragen. 

 

Overig bijzonder geoorloofd verlof 

Wanneer u een andere vorm van bijzonder verlof wilt aanvragen, dan is dit in uitzonderlijke gevallen mogelijk. 
De uitzonderingen staan beschreven op de website van de rijksoverheid. 

Als het noodzakelijk is om voor uw kind verlof aan te vragen, kunt u het onderstaande formulier invullen. 
U ontvangt binnen drie werkdagen bericht of het verlof verleend kan worden of niet. 
 

Verzuim 

Het recht op onderwijs is een grondwet voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben recht op onderwijs, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen en voldoende toegerust zijn om een baan te vinden. 

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. Aan het recht op onderwijs zijn duidelijke plichten verbonden; voor ouders of verzorgers, scholen en de gemeente. Zo is iedere ouder verplicht kinderen in te schrijven op een school en toe te zien op schoolbezoek. Scholen hebben een belangrijke (wettelijke) taak in het signaleren van verzuim. 
De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. 
De Twentse gemeenten, Passend Onderwijs 2301 PO /2302 PO en de GGZ-JGZ hebben een verzuimkaart opgesteld onder het motto "Vroegtijdig signaleren voorkomt erger!" 

Op deze verzuimkaart staan de regels vermeld. 
Ook bij De Brug zijn we verplicht om bij te houden wie, wanneer en waarom afwezig is. 
Al is een leerling (maar) een paar minuten te laat: we móeten dit opgeven. 
En zoals u op de verzuimkaart kunt lezen, zijn hieraan consequenties verbonden.