Beschrijving school

Wanneer een kind 4 jaar wordt, gaat het naar de basisschool.
Meestal is dit een school in de wijk waar het kind woont en valt dit onder het ‘reguliere onderwijs’.
Soms past het onderwijs dat op een reguliere basisschool wordt aangeboden niet bij de onderwijsbehoeften die een leerling nodig heeft. Er wordt dan onderzocht of een leerling in een andere vorm van onderwijs een betere ontwikkeling kan doormaken. Hoe dit gaat, is te lezen bij het kopje Aanmeldingsprocedure | SBO de Brug (debrug-ikt.nl)
Op SBO De Brug zijn wij gespecialiseerd in het aanbieden van basisonderwijs gericht op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van leren. Hierbij creëren wij een onderwijsaanbod wat we zo goed mogelijk afstemmen bij het ontwikkelniveau en het ontwikkeltempo van de leerling.

Onze leerlingen worden op leeftijdsniveau in stamgroepen ingedeeld.
De leerkracht van deze groep is ook de mentor van de leerling. Om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen, is de groepsgrote in het gespecialiseerd basisonderwijs ook kleiner dan op een reguliere school. Bij ons varieert dit van gemiddeld 12 leerlingen in onze onderbouwgroep tot 17 leerlingen in de bovenbouwgroep.
Wij bieden ons onderwijs aan leerlingen vanaf ongeveer 7 jaar: de leeftijd dat ze starten met lezen.
Leerlingen doorlopen bij ons de basisschoolperiode totdat ze in totaal 8 jaar basisonderwijs hebben gevolgd. Daarna zullen ze de overstap maken naar het voortgezet onderwijs.

In het ochtendprogramma werken wij tijdens de vakgebieden lezen, taal/spelling en rekenen in meerdere niveaugroepen. Dit betekent dat wij in deze groepen instructie in het vakgebied op het best passende niveau van de leerling aanbieden. De leerling kan dan ook per vakgebied op een ander niveau en bij een andere leerkracht werken. Hiermee stemmen wij het onderwijsaanbod zo goed mogelijk op de onderwijsbehoeften van de leerling af.
Tijdens het middagprogramma worden bewegingsonderwijs, wereldoriëntatie, expressieve vakken en kookles aangeboden.

Op De Brug hanteren wij een continurooster. Onze lestijden in schooljaar 2023-2024 zijn:


                               Onderbouw                       Middenbouw                    Bovenbouw
Maandag              8.30 – 14.30                       8.30 – 14.30                       8.30 – 14.30
Dinsdag                8.30 – 14.30                       8.30 – 14.30                       8.30 – 14.30
Woensdag            8.30 – 12.15                       8.30 – 12.15                       8.30 – 12.15
Donderdag           8.30 – 14.30                       8.30 – 14.30                       8.30 – 14.30
Vrijdag                  8.30 – 12.15                       8.30 – 14.30                       8.30 – 14.30

Leerlingen zijn vanaf 8.15 uur welkom op ons plein. Om 8.20 uur gaat de eerste schoolbel, waarbij leerlingen naar binnen mogen.
Om 8.25 uur gaat de tweede bel, waarbij iedereen naar binnen moet, zodat we om 8.30 uur kunnen starten met onze lessen.


SBO De Brug is onderdeel van stichting Ieder kind telt, www.iederkindtelt.nl . Dit betekent dat wij een open christelijke school zijn, waar ruimte voor iedereen is.

---

Binnen SBO De Brug bieden we ook ondersteuning aan leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van begaafdheid. Dit doen we in onze leerroute begaafdheid. Iedere maandag bieden op onze locatie onze leerkrachten die gespecialiseerd zijn in begaafdheid onderwijs aan leerlingen van andere (reguliere) IKT scholen, die deze onderwijs ondersteuning nodig hebben.

Daarnaast bieden we op dinsdag en woensdag de pilot "Gouden Leeroute" aan. Hierbij volgen leerlingen met uitstroom referentieniveau 1F uit groep 8 en 7 (uit zowel BO, SBO als SO)  een concreet handelend lesaanbod. Het doel is dat de leerlingen bij de uitstroom met name op het gebied van rekenen niveau 1F behalen en dat de motivatie om te leren bij deze leerlingen gestimuleerd wordt.
 

Cookie instellingen