Parro/ParnasSys

Parro/Parnassys 

Op onze school willen wij ouders graag betrekken bij de ontwikkeling van het kind.  
Communicatie vanuit school naar ouders, maar ook andersom is hiervoor een belangrijke voorwaarde. 

 
Daarom maken we gebruik van de app Parro en hebben we binnen ons leerlingvolgsysteem ParnasSys een ouderportaal ingericht.   

Hieronder kunt u lezen wat dit inhoudt én hoe het werkt. Voor zowel Parro als ParnasSys maken ouders gebruik van dezelfde inloggevens die via e-mail zijn gestuurd. 

  

Parro  

Om de lijnen kort te houden en ouders snel op de hoogte te brengen, maken we gebruik van Parro oudercommunicatie.  
Deze app is te downloaden in de Playstore of Appstore. 

Via deze handige app kan de leerkracht korte berichten en foto’s sturen naar de ouders van de leerlingen die in deze groep zitten. Onze berichten komen direct bij u aan. Dit voorkomt aparte mailtjes of briefjes. Met Parro blijft u altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als de belangrijke schoolzaken!  

 

Ouderportaal ParnasSys  

Via het ouderportaal van ParnasSys geven wij informatie over uw kind(eren), die voor u interessant is. Andere ouders hebben geen toegang tot deze gegevens.  

   

Uw gegevens: houd ze actueel!  

Voor ons is het van belang dat de gegevens die we over u hebben, actueel zijn en correct.   

Bijvoorbeeld om u in noodgevallen snel te kunnen bereiken.   

Als u iets ziet dat niet (meer) klopt, dan kunt u dit aangeven via het ouderportaal.  

Let ook extra op uw telefoonnummer en mailadres!  

Hoe actueel onze gegevens zijn, is dus úw verantwoordelijkheid.   

   

Hieronder leggen we in het kort de belangrijkste functies van het ouderportaal uit:  

  

Inloggen  

Via ParnasSys ontvangt u op het door u opgegeven e-mail adres een schoolbericht met een inlogcode (gebruikersnaam) en een link om het wachtwoord in te stellen.   

  

Wie krijgt een inlogcode en wachtwoord?  

Elk gezin krijgt een inlogcode. De inlogcode wordt altijd verstrekt aan een ouder die op hetzelfde adres woont als het kind/de kinderen.   

  

Gescheiden ouders  

Als ouders gescheiden leven, kunnen wij beide ouders met een eigen inlogcode toegang verlenen tot het ouderportaal als we van beiden een mailadres hebben ontvangen.   

Een belangrijke voorwaarde is wel dat de ouder de rechterlijke macht heeft.  

U kunt deze link gebruiken: https://inloggen.parnassys.net   

  

Ingelogd en dan..  

Zodra u ingelogd bent, komt u op de hoofdpagina. U kunt altijd terugkeren op deze pagina door op Home te klikken.  Op deze pagina vindt u het Dashboard.  

Hier worden meldingen weergegeven over updates, notities, nieuws over de school en absenties van uw kind(eren).   

  

Profiel  

U kunt uw profiel inzien bij Profiel, rechtsboven op het hoofdscherm.   

Hier worden uw persoonsgegevens weergegeven én kunt u wijzigingen doorgeven.  

  

Gegevens kind   

Per kind is er een tabblad beschikbaar dat onder de naam van uw kind wordt weergegeven met notities, groep, toetsen, contactgegevens en medische gegevens.  

Cookie instellingen