Passend Onderwijs

Passend Onderwijs 

Elk kind heeft recht op passend onderwijs.  
Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.  
Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan.  
Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal (basis)onderwijs.  
 
Scholen krijgen een zorgplicht, wat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal (basis) onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er straks geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd. 
 
In onze regio werken de scholen samen in Samenwerkingsverband Twente Noord. 

Verdere informatie over passend onderwijs en dit samenwerkingsverband kunt u hier vinden: Home - Samenwerkingsverband Twente Noord (swv-twentenoord.nl) 

Cookie instellingen