BSO

Buitenschoolse opvang 

In de directe omgeving van onze school zijn meerdere mogelijkheden voor buitenschoolse opvang (BSO). Dit kan een kinderopvang- of gastouderbureau zijn. 

Informatie hierover kunt u vinden via het landelijk register kinderopvang: 
Informatie over kinderopvanglocaties | Landelijkregisterkinderopvang.nl 

Cookie instellingen