Doelen

Aan het einde van schooljaar 2021-2022:
 
Is ons didactisch handelen versterkt, door het toepassen van de
lesfasen en technieken uit het expliciete directe instructiemodel.

Hebben wij beter zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen, doordat we gebruik
maken van onderwijsplannen, zelfevaluaties en groepsoverzichten.
  
Hebben wij ons pedagogisch klimaat versterkt door te handelen naar technieken opgedaan uit kennis van 1 'Pedagogisch Tact' en het 'De Ervarings Reconstructie'.