Doelen

Aan het einde van schooljaar 2023-2024:
 
Hebben wij ons didactisch handelen verder versterkt door het inzetten van het Expliciet Directe Instructiemodel en het toepassen van formatief assessment.


Maken wij gebruik van het Ontwikkelingsperspectief van ParnasSys, zodat we door deze methodiek nog beter zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen hebbben.
  
Ontwikkelen wij als team onze professionaliteit door inzicht te krijgen in ons persoonlijk handelen door het Insight-model. Vandaar uit kunnen we elkaar beter begrijpen en leren we hoe we gerichter feedback kunnen geven op elkaars professionele handelen. Zodat we onszelf continu blijven verbeteren.

Cookie instellingen