Externe ondersteuning

Externe ondersteuning 

Soms hebben leerlingen van SBO De Brug specifieke ondersteuning nodig, dat niet onder het reguliere onderwijsaanbod valt. Hierbij valt te denken aan logopedie, fysiotherapie, dyslexiebehandeling, PMTtaaltrainingenetc  
Deze ondersteuning vindt bij voorkeur na schooltijd plaats, maar voor sommige leerlingen is dit ‘te veel’.  
In het belang van onze leerlingen bieden wij dan de mogelijkheid dat verleners de ondersteuning onder schooltijd bij ons op school aanbieden. Hiervoor faciliteren wij ruimte en tijd.  
Een voorwaarde is wel dat de behandelingen plaats vinden op momenten dat dit in het lesrooster in te passen is en het minimaal ten koste gaat van het onderwijsproces. 

Cookie instellingen