MR/OR

Medezeggenschapsraad en ouderraad 

 

MR 
De schooldirecteur en het bestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan op 'hun' basisschool. In de wet op medezeggenschap is vastgelegd dat iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. Deze heeft op sommige momenten instemmings- en adviesrecht met betrekking tot beleid dat op school gevoerd wordt. 

 
De Brug  heeft een enthousiaste groep van 2 ouders en 2 teamleden die samen de MR vormt. De directeur van de school woont (gedeeltelijk) de vergaderingen bij en heeft hierbij een adviserende rol. 

 
Wilt u iets vragen of doorgeven aan de MR? 
Dat kan! 
Stuurt u dan een mail naar: mr@debrug-ikt.nl 

 

OR 
De ouderraad van onze school bestaat uit een zeer actieve groep ouders, die hun steentje bijdragen bij het organiseren van schoolse en buitenschoolse activiteiten. 

Cookie instellingen